login heslo
Spoločnosť Software Outsourcing
Spoločnosť
Spoločnosť GENESYS s.r.o. bola založená rozhodnutím Okresného súdu v Žiline dňa 26. augusta 2002. Od svojho založenia orientuje svoju obchodnú činnosť do oblastí súvisiacich s aplikáciou moderných informačných technológií v priemysle. Partnermi a zákazníkmi spoločnosti sú podnikateľské subjekty z prostredia stavebného, automobilového, strojárskeho, nábytkárskeho a drevospracujúceho priemyslu, projekčné kancelárie, reklamné agentúry a distribučné spoločnosti zo Slovenska a Českej republiky. Za štyri roky existencie sa spoločnosti podarilo vytvoriť nadštandartné obchodné vzťahy s viacerými z nich.

Táto úroveň vťahu v obchodnom reťazci sa odzrkadlila zvýšením kvality a skrátením časov pri dodávaní tovaru a služieb a v úrovni starostlivosti v období po primárnom obchodnom cykle (reklamácie, upgrade, podpora, ...), vďaka čomu je spoločnosť oslovovaná aj ponukami, ktoré nie sú sktriktne monodisciplinárne orientované. Spoločnosť GENESYS s.r.o. víta každú takúto obchodnú príležitosť, ktorou dokáže klientovi zabezpečiť komplexné a integrované riešenie.

Spoločnosť GENESYS s.r.o. sa riadi réžijnou disciplínou pružného znižovania záväzkov tak, aby v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch so svojimi partnermi a štátnou správou dosahovala čo najnižšie saldo záväzkov. Súčasťou kódexu spoločnosti je obhajoba takejto stratégie ako nástroja, ktorým zodpovedne pristupuje k riešeniu takých negatívnych javov ako je druhotná platobná neschopnosť.

Zamestnanci spoločnosti GENESYS s.r.o. a externí spolupracovníci sú zvýšenou mierou zainteresovaní na hospodárskom výsledku spoločnosti a kompetentne rozhodujú o vnútorných procesoch na pravidelných stretnutiach s vedením spoločnosti a kapitálovými účastníkmi. Pre subjekt podnikajúci v takom dynamicky sa rozvíjajúcom segmente priemyslu je spätná väzba so zamestnancami považovaná za jeden z faktorov rozhodujúcou mierou ovplyvňujúcich vývojový proces software a stabilitu úrovne zákazníckej podpory.

V roku 2005 spoločnosť GENESYS s.r.o. vyvinula jadro informačného systému iThaca2 Groupware, čím získala porfólio v oblasti intranetových a internetových informačných systémov v podnikovej infraštruktúre. Know-how získané týmto procesom bude určite cenným ziskom pre náročných zákazníkov, prípadne klientov a iných obchodných partnerov, ktorí sa s nami podieľajú a budú podieľať na distribúcii podnikových riešení.Veríme, že vyvážená kombinácia konzervatívnej vnútornej politiky a pružnej reakcie na trhové príležitosti sú správnym východiskom pre našu spoločnosť a jej klientelu.Výpis z obchodného registra SR
20060501[Vypis z OR].pdf
1,5 MB
Richard Tóth
konateľ
toth@genesys.sk