login heslo
Spoločnosť Software Outsourcing
Agenda
korešpondenčná adresa GENESYS s.r.o.
Osloboditeľov 3185/34
010 01 ŽILINA

Slovenská republika
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
v oddieli sro pod číslom 13770/L
IČO 36 407 330
DIČ 2020107595
IČ DPH SK2020107595
bankové spojenie Tatra banka a.s.
SWIFT TATR SK BX
číslo účtu 262 2864 881/1100
IBAN SK65 1100 0000 0026 2286 4881