login heslo
Spoločnosť Software Outsourcing
Galéria
PDC
Parametric DC je rozšírenie CAD systému pre navrhovanie nábytkových prvkov vstavaných skríň. Používa technológie OLE a COM pre komunikáciu s CAD systémom, pre ukladanie rozpracovaných projektov používa formát XML, pre potreby zhotovenia nárezových plánov generuje CSV výstupy. Je možné ho nakonfigurovať tak, aby spolupracoval s databázou používajucou SQL.
Ankus 1.2
Tento produkt je určený pre správu automatizovaných kusovníkov. Udržiava vlastnú databázu odkazujúcu na súbory výkresov umiestnené na súborovom serveri, prípadne na lokálnom disku pri jednoužívateľskej inštalácii.
ZMCalc 1.5.8
Marketingový nástroj pre obchodníkov a predajcov plastových a drevených okenných a dverových systémov. Výstupom sú cenové ponuky v elektronickej a tlačenej forme. Vnútorne je používaný formát XML.
AR600
Postprocesor pre ovládanie 2D routovacieho zariadenia Gerber AR600.