login heslo
Spoločnosť Software Outsourcing
Priemyselné riešenia
Kvalifikácia a skúsenosti tímu GENESYS zahŕňajú aj otázky technickej a technologickej prípravy výroby v priemysle. Aplikáciou CAD a CAM systémov, integráciou týchto technológií do zákazkových produktov alebo informačných systémov, vývojom postprocesorov, simulačných programov a ďalšími službami dokážeme znižovať náklady a skracovať časy. Sekundárnym účinkom je rast efektivity, budovanie podnikového know-how, zvyšovanie kvality a ďalšie.

Úsilie, ktoré musí vynaložiť technológ na ručné programovanie NC alebo CNC zariadenia môže spôsobovať sklzy, prestoje, fyzické a morálne opotrebovanie zariadenia, ktoré bolo navrhnuté a financované pre nepretržitú prácu v trojsmennej prevádzke. Investíciou do riešenia CAD/CAM systému a postprocesoru skrátite časy technologickej prípravy výroby a vybudujete základy podnikovej informačnej infraštruktúry.

Od počiatku svojej obchodnej činnosti má GENESYS skúsenosti s vývojom priemyselných riešení v strojárskych a nábytkárskych výrobných podnikoch. Kombinovaním už existujúcich produktov a vývojom rozšírením už nemusí zákazník prísť o množstvo peňazí investovaných do nikdy nepoužívaných funkcií produktu. Naše priemyselné projekty sú vždy dimenzované na potreby klienta.Použite adresu sw@genesys.sk na získanie podrobných informácií o CAD/CAM riešeniach, postprocesoroch, simulátoroch a programovaní NC a CNC strojov.