login heslo
Spoločnosť Software Outsourcing
Informačné systémy
Informačné systémy sú špeciálnym prípadom riešenia elektronického vybavenia podnikovej infraštruktúry, pretože kladú nároky nielen na integritu samotnej spracovávanej informácie a spoľahlivosť systému, ale svojou topológiou a účelom vyžadujú riešenie spĺňajúce množstvo požiadaviek súvisiacich s bezpečnosťou, autentifikáciou a autorizáciou (AA), sledovaním informačných tokov, zálohovaním, trénovaním personálu a ďalšími.

Dôležitou súčasťou prípravy informačného systému je návrh, ktorý bude optimálne využívať už existujúce prostriedky (hardware) a bude orientovaný na primárne vnútorné procesy zákazníka tak, aby sa novobudovaný systém stal ďalším skutočne užitočným nástrojom. Je potrebné si uvedomiť, že skutočná hodnota informačného systému nie je obsiahnutá v jeho technických prostriedkoch, ale v kvalifikácii personálu a metodológii procesov, ktorých podporu má informačný systém zabezpečovať. Presnosť zadania je vždy správnym receptom na úspešne implementovaný systém a spokojného zákazníka.

GENESYS má vo vývoji informačných systémov už viac ako dvojročnú prax, disponuje vlastným jadrom informačného systému, ktoré je vďaka financovaniu podpory počas jeho produktívneho cyklu neustále vyvíjané a udržiavané tak, aby bolo použiteľné pre čo najväčšie spektrum aplikácií.

Tím oddelenia software tvoria odborníci viac než kvalifikovaní úrovňou vzdelania a praktických skúseností s veľkým množstvom informačných technológií ako aj veľkou mierou kreativity. Systémy GENESYS obsahujú aj funkcie, ktoré nie sú a neboli požadované zákazníkmi, ale vznikli z iniciatívy tímu. Takýmto ďalším spôsobom dodávame aplikáciám nadhodnotu, ktorú určite ocení každý zákazník alebo obchodný partner.Informujte sa na možnosti systémov GENESYS na adrese sw@genesys.sk.