login heslo
Spoločnosť Software Outsourcing
Aplikácie na kľúč
Existujúce softvérové produkty dostupné na trhu alebo z iného zdroja distribúcie (shareware, freeware, Free Software, Open Source) dokážu pokryť potreby veľkého množstva užívateľov a disponujú širokou škálou užitočných funkcií. Niektoré môžu byť rozširované systémom makier alebo skriptovaním, ale v každodenných procesoch môže vzniknúť požiadavka na originálnu funkcionalitu, ktorú nie je možné buď jej povahou alebo rozsahom dosiahnuť pomocou takýchto rozšírení. Vtedy je potrebné konkrétne riešenie, ktoré nebude obmedzené možnosťami existujúceho produktu a nie je dosiahnuteľné nákupom komerčného vybavenia.

Aplikácie na kľúč sú službou GENESYS v prípadoch takejto potreby. Použitím nástrojov RAD a najnovších postupov navhovania software dokážeme vytvoriť zákazkové riešenie, ktoré bude spĺňať požiadavky naň kladené bez kompromisov. Skrátenie časov a znižovanie nákladov použitím moderných prístupov premieňa luxus aplikácie vyvíjanej na kľúč na všeobecne dostupnú službu.

K takto vyvíjaným aplikáciám poskytuje GENESYS licenciu, ktorú je možné upraviť osobitnou dohodou, zákazník môže dohodou dokonca získať prístup k zdrojovým kódom aplikácie. Samozrejmou súčasťou služby je podpora univerzálne podporovaných formátov výmeny, tlačená a elektronická dokumentácia a školenie obsluhy.Prezrite si Galériu aplikácií, z ktorých niektoré boli vyvinuté pre špecifickú potrebu, prípadne sa informujte na adrese sw@genesys.sk ak máte záujem o vývoj aplikácie na kľúč.